Historiska Hantverk

Överby Västergård är en sekelskiftsgård i klassisk stil. Vi driver gården i enlighet med ett ekologiskt långsiktigt synsätt och delvis med gamla metoder. Vårt mål med gården förutom att sköta och bevara den trevliga miljön är att hitta ett så effektivt sätt som möjligt att kunna driva gården. Där alla nivåer, allt från krypen i marken till de tama djuren i ladugården räknas in i gårdens kretslopp. Vi odlar gamla sorters spannmål och håller lantrasdjur för att hjälpa till att bevara gener och kvalitéer som annars är hotade idag. Vi sköter växter och miljöer på gården för att värna om djur, såväl stora som små. Liksom övrigt arbete i företaget är målet med detta att sprida kunskap och förståelse för såväl vårt kulturarv som ett långsiktigt hållbart ekologiskt jordbruk.

Om vår mobila verkstad

En av grundtankarna med företaget är att kunna nå alla med våra arrangemang. Även dem som annars kanske inte skulle välja att gå en hantverkskurs. Då våra arrangemang handlar om så mycket mer än bara hantverkstekniker. Ur dessa tankar föddes idén med vår portabla verkstad.
Verkstan består av skärmtak, arbetsplatser och verktyg där våra arrangemang kan genomföras, oavsett plats. Med verkstan kan vi finnas med på mässor, marknader och andra arrangemang där våra erbjudanden kan bidra till en positiv upplevelse.

Om våra arrangemang

Alla arrangemang anpassas till kundens önskemål och förväntningar. Allt från en kort stund med ”provapåövningar” till heldag med fika, mat och och kanske till och med underhållning av något slag. Vi har ett stort kontaktnät med många duktiga hantverkare vilket bidrar till stora möjligheter att erbjuda annorlunda och spännande upplevelser.